Beba - pomoc za sveze roditelje

Sreda, Avgust 25, 2010

Prijava bebe kod matičara

Kada se beba rodi prvo je prijavljujete kod matičara, da biste se izjasnili za ime, prezime i državljanstvo bebe i da bi dobila svoj Izvod iz matične knjige rođenih koji je potreban za ostala dokumenta. 

Možete je prijaviti pet do sedam dana nakon porođaja, u zavisnosti koliko je potrebno vremena da iz porodilišta u Matičnu službu stigne obaveštenje o tome da ste rodili dete. 

 

Ko može da prijavi bebu?

Roditelji

Ako je dete rođeno u bračnoj zajednici i supružnici imaju isto državljanstvo i isto prezime, dovoljno je da u opštinu dođe jedan roditelj i tom prilikom ponese izvod iz matične knjige venčanih, svoju ličnu kartu i ličnu kartu supružnika, i državljanstvo oba roditelja. Kod matičara popunjavate zapisnik o imenu bebe.


Ako su roditelji u braku i imaju različita državljanstva ili različita prezimena potrebno je prisustvo oba roditelja. Takođe je potrebno i da ponesu izvod iz matične knjige venčanih, državljanstvo i lične karte. Kod matičara se pravi zapisnik o određivanuju prezimena deteta, ili ukoliko imaju različito državljanstvo pravi se zapisnik koje državljanstvo dete dobija.


Za vanbračno rođenu decu, potrebno je da dođe majka i ponese svoj izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (oba dokumenta ne starija od šest meseci) i ličnu kartu. 


Za izjavu o priznavanju očinstva obavezno je prisustvo oba roditelja. Otac mora poneti ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu.


Treće lice

Ukoliko neko treće lice prijavljuje dete jer roditelji nisu u mogućnosti potrebno je da ponese svu dokumentaciju potrebnu za prijavu bebe i zapisnik o imenu i državljanstvu, bez obzira da li riditelji imaju isto prezime ili državljanstvo. 


Zapisnik roditelji mogu da naprave u opštini gde žive i moraju da ga prilože uz osnovnu dokumentaciju koju će neko odneti umesto njih da bi prijavio dete. Ukoliko roditelji idu lično kod matičara onda tamo popunjavaju zapisnik. 

 

 Šta je od dokumenata potrebno za prijavu bebe kod matičara?

* Venčani list roditelja 

* Uverenje o državljanstvu oba roditelja 

* Lična karta jednog roditelja na uvid 

* Zapisnik o ličnom imenu (sastavlja ga matičar)

 

 

Prijava prebivališta bebe u SUP-u 

  Nakon što bebu prijavite kod matičara potrebno je da odete u Sekratarijat unutrašnjih poslova da bi se izdalo uverenje o prebivalištu. Ovaj dokument je neophodan za dobijanje roditeljskog dodatka ili za upis u jaslice. Uverenje o detetovom prebivalištu ćete dobiti odmah, po prijavljivanju deteta.

Autor danen (Saveti za prve dane) :: comment (0)

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me