Beba - pomoc za sveze roditelje

Roditelji se skoro svakodnevno susrecu sa napadom besa mališana, narocito zbog toga što se deca koja još uvek uce kako da razgovaraju i ponašaju se, cesto veoma brzo iznerviraju. Napad besa se obicno manifestuje kroz plac, vrisku, cmizdrenje, bacanje na pod, a nekada je to pravi napad ljutnje i histerisanja...

Roditeljima je u tom trenutku teško da obuzdaju i smire dete, a cesto i oni sami izgube živce i ne reaguju smireno i staloženo, što je naravno velika greška.

Kako bi pomogli sebi i detetu kada dode do izliva besa i sa jedne i sa druge strane procitajte nekoliko saveta koji vam mogu pomoci, a primenite ono što je u skladu sa vašim i detetovim karakterom, a imajte na umu i uzrast mališana:
1. Uzmite tajm aut
2. Dišite duboko
3. Nabacite osmeh
4. Izbrojte do 10


Autor danen (Saveti za prve dane) :: comment (23)

Izrada zdravstvene knjižice za bebu

Zdravstvena knjižica je obavezan dokument koji vam je potreban zbog osiguranja i redovnih zdravstvenih kontrola bebe. Ukoliko ste zaposleni svu dokumentaciju koja vam je potrebna nosite u administrativnu službu svog preduzeća i oni će tamo ispuniti sve obrasce i obaviti ostatak posla vezan za vađenje zdravstvene knjižice za vašu bebu..

 

Šta mi je potrebno za izradu knjižice za dete? 

Da biste novorođenčetu izradili prvu knjižicu potrebna su vam sledeća dokumenta:

* bebin izvod iz Matične knjige rođenih 

* uverenje o prebivalištu deteta

* M obrazac (može se kupiti u svakoj Pošti)

* kopija lične karte roditelja preko koga se dete osigurava

* zahtev za izdavanje markice (uzima se besplatno u Socijalnom) 

 

Gde treba da odnesem dokumenta?

Kada prikupite sva dokumenta, zajedno treba da ih odnesete u administrativnu službu svog preduzeća. Oni će tamo ispuniti sve obrasce i obaviti ostatak posla vezan za vađenje zdravstvene knjižice za vašu bebu.


 Koliko se čeka na dobijanje knjižice?

Brzina dobijanja knjižice zavisi od toga kada će osoba zadužena za sređivanje knjižica u vašem preduzeću to obaviti u Socijalnom. Ipak, to ne bi trebalo da je duže od nedelju dana. Ako vam se baš žuri, možete sami odneti u Socijalno sve papire koje vam daju u preduzeću i istog dana ćete dobiti knjižicu.


 Na koliko će biti overena knjižica?

Bebina knjižica će, kao i vaša biti overena na pola godine, jer nove markice se lepe dva puta godišnje i važe do 30. juna, odnosno i 31. decembra.

 

Autor danen (Saveti za prve dane) :: comment (0)
Prijava bebe kod matičara

Kada se beba rodi prvo je prijavljujete kod matičara, da biste se izjasnili za ime, prezime i državljanstvo bebe i da bi dobila svoj Izvod iz matične knjige rođenih koji je potreban za ostala dokumenta. 

Možete je prijaviti pet do sedam dana nakon porođaja, u zavisnosti koliko je potrebno vremena da iz porodilišta u Matičnu službu stigne obaveštenje o tome da ste rodili dete. 

 

Ko može da prijavi bebu?

Roditelji

Ako je dete rođeno u bračnoj zajednici i supružnici imaju isto državljanstvo i isto prezime, dovoljno je da u opštinu dođe jedan roditelj i tom prilikom ponese izvod iz matične knjige venčanih, svoju ličnu kartu i ličnu kartu supružnika, i državljanstvo oba roditelja. Kod matičara popunjavate zapisnik o imenu bebe.


Ako su roditelji u braku i imaju različita državljanstva ili različita prezimena potrebno je prisustvo oba roditelja. Takođe je potrebno i da ponesu izvod iz matične knjige venčanih, državljanstvo i lične karte. Kod matičara se pravi zapisnik o određivanuju prezimena deteta, ili ukoliko imaju različito državljanstvo pravi se zapisnik koje državljanstvo dete dobija.


Za vanbračno rođenu decu, potrebno je da dođe majka i ponese svoj izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (oba dokumenta ne starija od šest meseci) i ličnu kartu. 


Za izjavu o priznavanju očinstva obavezno je prisustvo oba roditelja. Otac mora poneti ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu.


Treće lice

Ukoliko neko treće lice prijavljuje dete jer roditelji nisu u mogućnosti potrebno je da ponese svu dokumentaciju potrebnu za prijavu bebe i zapisnik o imenu i državljanstvu, bez obzira da li riditelji imaju isto prezime ili državljanstvo. 


Zapisnik roditelji mogu da naprave u opštini gde žive i moraju da ga prilože uz osnovnu dokumentaciju koju će neko odneti umesto njih da bi prijavio dete. Ukoliko roditelji idu lično kod matičara onda tamo popunjavaju zapisnik. 

 

 Šta je od dokumenata potrebno za prijavu bebe kod matičara?

* Venčani list roditelja 

* Uverenje o državljanstvu oba roditelja 

* Lična karta jednog roditelja na uvid 

* Zapisnik o ličnom imenu (sastavlja ga matičar)

 

 

Prijava prebivališta bebe u SUP-u 

  Nakon što bebu prijavite kod matičara potrebno je da odete u Sekratarijat unutrašnjih poslova da bi se izdalo uverenje o prebivalištu. Ovaj dokument je neophodan za dobijanje roditeljskog dodatka ili za upis u jaslice. Uverenje o detetovom prebivalištu ćete dobiti odmah, po prijavljivanju deteta.

Autor danen (Saveti za prve dane) :: comment (0)

 Slavlje

Najbolje bi bilo da proslavite u kafiću ili restoranu ali ako bas morate da proslavite kod kuće obavezno pospremite posle slavlja. Takođe se potrudite da i u narednim nedeljama pomažete ženi jer ona neće imati ni snage a ni vremena da to radi.

Autor danen (Saveti za prve dane) :: comment (1)